Visitation

Holbæk Krisecenter er et midlertidigt bosted for kvinder, der er udsat for psykisk eller fysisk vold eller trusler om vold. Kvinderne kan være ledsaget af børn.

Optagelse på i krisecenteret kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

Her kan du læse om, hvem vi er og hvad vi kan tilbyde dig både før, under og efter et ophold på krisecentret.

Du kan altid kontakte os – døgnet rundt. Vi lytter til dig og sammen kan vi finde ud af, om et krisecenterophold er en god mulighed for dig og dine eventuelle børn. 

Når du skal på krisecenter er der nogle papirer og ting, som vil være en god idé, at du medbringer:

Når du skal på krisecenter er der nogle papirer og ting, som vil være en god idé, at du medbringer:

 • Det gule sundhedskort
 • Pas
 • Nem-id
 • Evt. vielsesattest
 • Evt. opholdstilladelse
 • Visa/Dankort eller hævekort
 • Hvis du har børn med, så husk også deres papirer

Hvis du har mulighed for det, så medbring også:

 • Personlige ting, som betyder noget for dig – f.eks. fotos eller lignende
 • Nøgle til dit hus eller lejlighed
 • Skoletaske til børnene
 • Legetøj til børnene – f.eks. yndlingslegetøjet som børnene vil kunne komme til at savne
 • Smykker

Opholdet på Holbæk Krisecenter

Ved ankomsten til krisecentret vurderer vi din sikkerhed, og vi vejleder dig i sikker adfærd. Du og dine børn får en kontaktperson under opholdet, så vi sammen kan sørge for, at I får det bedst mulige ud af den periode, I er her.

Et opholds længde kan variere fra dage til flere måneder. Opholdet er frivilligt, og du kan til enhver tid afbryde opholdet, hvis du ønsker det.

Normalt skal du oplyse dit navn, når du søger ophold hos os, men der er mulighed for at bo her anonymt under særlige omstændigheder. Det oplyser vi dig nærmere om, hvis det er relevant. Under opholdet får du rådgivning og vejledning om din situation. Vi hjælper dig med kontakt til kommunale sagsbehandlere, og med at få overblik over din situation, herunder bolig og økonomi. Vi tilbyder samtaler om volden og konsekvenserne ved at leve med vold og trusler.

På Holbæk Krisecenter  kan du og din børn:

 • Bo i trygge rammer væk fra vold og trusler
 • Få støtte og vejledning fra personalet
 • Dele erfaringer i et fællesskab med andre kvinder, der har levet med vold
 • Få hjælp til akutte problemer
 • Få samtaler hos vores psykolog
 • Få samtaler om børn.
 • Få opbakning til nye beslutninger

Børn

Det er en voldsom belastning at være udsat for – eller overvære vold. Børn har antennerne ude og ved mere end man tror.

Mange kvinder gør alt, hvad de kan for deres børn ikke skal se eller høre volden. Men børn er rigtig gode til at fornemme, hvis noget er galt. Også selvom de er små. Ofte har de set, hørt eller fornemmet mere, end man tror.

Børn, der bor på Holbæk Krisecenter har ret til:

 • at vide, hvad et krisecenter og vold er
 • at vide, hvorfor de er på krisecenter
 • at tale med en psykolog
 • at vide, at et liv uden vold er de voksnes ansvar
 • samtale med en pædagogisk vejleder sammen med/eller uden mor

På Holbæk Krisecenter Medusa arbejder pædagogerne med at understøtte kvinden i:

 • tilknytningen til sit barn
 • at give sit barn omsorg og tryghed 

så der skabes trivsel med mulighed for udvikling hos barnet, mens mor og barn har midlertidigt ophold på Krisecentret.

Sikkerhed, stabilisering og tryghed for barnet skabes i dagligdagen gennem

 • samtaler med mor
 • samtaler med barnet
 • støtte mor i at barnet så hurtigt som muligt kommer i daginstitution eller skole
 • samvær med mor og barn i dagligdagens aktiviteter
 • være understøttende i at se og oversætte barnets behov med blik for mor / barn relationen
 • skabe en relation til barnet gennem gode og positive oplevelser i mødet med barnet i dagligdagen
 • barnet bliver set, forstået og mødt positivt i dagligdagen af personalet
 • være medskabende til, at barnet får en ”så almindelig hverdag som muligt” med drypvise positive oplevelser, eksempelvis: højtlæsning i stuen, spille brætspil, forskellige lege indendørs, lege på legepladsen, synge, danse, bevægelse m.m. 

Udvikling og den begyndende bearbejdelse af volden sker i relation med barnet og gennem

 • Leg med barnet 
 • Understøtte barnet i at lege med andre
 • Skabe ro og glæde
 • Leg med mor og barn
 • Samtaler med barnet
 • Åbenhed og samtale om at bo på et Krisecenter – Barnets stemme er vigtig – Jeg er ikke alene
 • Børnegrupper 
 • Tilrettelagte aktiviteter både for børn alene med pædagogerne samt for børn med mor, hvor pædagogerne skaber rammen for aktiviteten og er understøttende over for både mor og barn i samværet
 • Oplæg i barnets skole og institution. Både til institutionens personale samt til skoleelever i barnets klasse, hvis barnet ønsker dette.
 • Psykologsamtaler med ekstern psykolog

Dagligdagen på krisecentret

Holbæk Krisecenter har en tilbagetrukket beliggenhed med tilhørende pavillon til værksteder og diverse aktiviteter. Dertil hører en have, og der er parkeringsmuligheder for både beboerne og deres gæster.

Under opholdet på Holbæk Krisecenter får man eget værelse, med adgang til et stort fælleskøkken samt badeværelser. Derudover er der flere fællesrum som blandt andet opholdsstue, spisestue, gamer-rum og børnerum. I kælderen findes der vaskerum, som beboerne kan benytte.

Indkøb, rengøring og andre daglige gøremål foretager du selv.

Vi tilbyder forskellige aktiviteter som et tilbud til dig og dine børn, mens du er hos os. Det er frivilligt at deltage i aktiviteterne.

Blandt tilbuddene er der:

 • Temacafé
 • Kvindegruppe
 • Vejledning om forløb ved retssag
 • Juridisk og økonomisk vejledning
 • Hjælp til boligsøgning
 • Og meget mere

Efterværn

Når du fraflytter Holbæk Krisecenter tilbydes du et efterværn, som tilrettelægges og aftales ud fra dine behov og praktiske forhold. Det kan være svært at etablere sig igen, og især kan det være svært fordi man kan opleve, at man lige pludselig står alene med mange problemstillinger, som man på Krisecentret kunne vende med enten personale eller øvrige beboere.

Holbæk Krisecenter  (KC) opererer med 3 målgrupper for efterværnet

 1. Kvinder med ophold på KC, som bor eller flytter fra KC til Holbæk eller nærområdet
 2. Kvinder, som kommer fra andre krisecentre, og som flytter til Holbæk eller nærområdet

I samarbejde med krisecentrene i LOKK tilstræbes det, at en kvinde, som fraflytter én af landets øvrige krisecentre, får etableret kontakt til Holbæk Krisecenter inden udflytning fra krisecenter.

 1. Kvinder med ophold på KC, der flytter til andre dele af landet

I 2020 opkvalificerede Holbæk Krisecenter efterværnsindsatsen yderligere, ved at ansætte en udkørende efterværnsmedarbejder, der udelukkende har fokus på efterværn. Indsatsen støtter op omkring de eksisterende tilbud med en tilrettelagt støtte og hjælp efter ophold på krisecenter, med forskelligartet omfang og indhold. For KC er det vigtigt at være omstillingsparat, så det hele tiden er kvindens behov der tages hensyn til.

Pædagogiske overvejelser og metoder i efterværnet tager afsæt i krisecenterets værdigrundlag. I hverdagen betyder det, at vi respekterer beboernes egne valg, deres forskellige kulturer, normer og værdisæt, samt at afsættet for efterværnsarbejdet er relations orienteret og anerkendende.

Et efterværn hos Holbæk Krisecenter kan bl.a. bestå af følgende

 • Netværkscafé og -gruppe
 • Det inddragende netværksmøde (DIN)
 • Hjemmebesøg hos kvinden/ børn
 • Invitation til fællesarrangementer for nuværende og tidligere beboere
 • Værkstedstilbud (Syværksted, malerværksted, havedage … )
 • Bisidder
 • Tilbud om psykologisk efterværn

Psykologisk efterværn

Udviklingsgruppen er et psykologisk gruppeterapeutisk tilbud drevet af krisecentrets psykolog til de kvinder, der har boet på krisecentret og som har brug for psykologisk efterværn. En udviklingsgruppe foregår hver tredje uge over et halvt år. Der er løbende optag, og grupperne varierer i størrelse med alt fra 3 til 10 deltagere. Selve gruppeterapien tager afsæt i en narrativ metode og fokuserer primært på selvrefleksion, selvvafgrænsning og forebyggelse af gentagende vold. Der bruges metoder som bevidning, eksternalisering, refleksion, mentalisering, mindfulness.