Print Friendly, PDF & Email

Vejen ud af partnervold

At være udsat for vold er meget ydmygende. Den gentagende mishandling fra ens partner er yderst belastende for selvværdet.

Det kan opleves meget skamfuldt at tale med andre om volden. Loyaliteten over for ens kæreste, mand, børns far vejer ofte tungt. Angsten for repressalier og hævn kan være stor. At bede om hjælp kan derfor være en stor overvindelse.

  • Det er et vigtigt skridt at bryde tavsheden og få talt om volden.
  • Hvis du kender nogen, der er udsat for partnervold – eller har mistanke: Oplys omkring hjælpemulighederne.
  • For at der kan ske en forandring, må volden høre op. Der er altid en vej ud af volden også selv om, den måske har stået på i mange år.
  • Selvom volden er stoppet, kan du godt føle dig meget alene og have vanskeligt ved at genfinde trygheden, troen på dig selv og et liv uden vold.
  • Der findes muligheder for at få hjælp!

Som voldsudsat tror man ofte, at hvis man selv ændrer sig og gør tingene anderledes, så bliver modparten ikke voldelig. Sådan er det ikke. Volden er en del af et mønster, hvor alle skal ændre sig, hvis volden skal stoppe.

 Hvis du har brug for støtte til at komme ud af volden, fastholde din beslutning om et liv uden vold eller få en hjælpende hånd til at finde styrken og meningen med livet igen, kan du henvende dig til Foreningen Medusa. Under fanen Medusas tilbud https://etlivudenvold.dk kan du læse mere om foreningens forskellige tilbud i form af rådgivning, telefonrådgivning, mentorordning og netværksgrupper.