Print Friendly, PDF & Email

Vedtægter for Holbæk Krisecenter Medusa, klik her.

 

Refusion
Kommunerne har mulighed for at få 50% statsrefusion på udgifterne til overnatningerne på krisecenteret.
Revisionspåtegnet takst 2014 fremgår af følgende: Link

Tilsyn
Socialtilsyn Hovedstaden, Frederiksberg Kommune har tilsyn med Holbæk Krisecenter Medusa.

Siden er under udarbejdelse 🙂