Print Friendly, PDF & Email

Samarbejde med Foreningen Medusa


Holbæk Krisecenter har et tæt samarbejde med Foreningen Medusa, som tilbyder gratis og anonym rådgivning for kvinder i Holbæk og Odsherred kommuner, som er eller har været udsat for partnervold.

Medusa tilbyder desuden mentorordninger og netværksgrupper.

Medusas tilbud henvender sig både til kvinder, der er eller har været beboere på krisecentret og til kvinder fra Holbæk og Odsherred, der kun ønsker ambulant rådgivning.

Netværksgrupperne og mentorordningen kan af krisecentrets beboere bruges som efterværn, når de forlader krisecentret.

Foruden de rådgivende tilbud har Foreningen Medusa, også en række arrangementer og aktiviteter såsom syværksted, malerværksted, foredrag og workshops.

Se mere om de forskellige tilbud på Medusas hjemmeside