Personalet på Holbæk Krisecenter

  • 1 leder
  • 1 souschef
  • 1 psykolog
  • 2 socialrådgivere
  • 3 pædagogiske vejledere
  • 1 efterværnsmedarbejder
  • 1 administrativ medarbejder
  • 1 pedel
  • 2 husassistenter
  • 1 have-/værkstedsterapeut

Holbæk Krisecenter lægger vægt på, at alle medarbejdere har en grundlæggende viden om vold og voldens skadevirkninger. Det betyder, at alle undervises i Foreningen Medusa’s frivillig-uddannelse om volden og voldens følger samt kommunikation.

Alt fagpersonale får desuden løbende relevante efteruddannelser.

Foruden det faste personale har Holbæk Krisecenter socialrådgiverstuderende i praktik.

Den daglige ledelse varetages af leder Gitte Olin Larsen samt souschef Mette Bang

Bestyrelsen

Fonden for Holbæk Krisecenter Medusa ledes overordnet af en bestyrelse, der består af syv medlemmer. Den er bredt sammensat ud fra kompetencer som fremmer formålet samt lokal forankring.

Bestyrelsen består af følgende syv medlemmer:

Lise Krogh Løvschal, formand. Selvstændig karriererådgiver
Gitte Løvgren, næstformand. Direktør i kommune
Agnete Dreier, Psykolog
Peter Sørensen, Pensioneret kaptajnløjtnant
Marianne Gottschalck, Leder af kommunalt oplevelsessted
Karen Wung-Sung, Advokat
Lone Backs, Arkitekt

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at HKM ledes økonomisk forsvarligt og at vedtægter er tilpasset lovgivning og finansieringsgrundlag. Bestyrelsen udstikker de overordnede rammer og retningslinjer, samt yder sparring og indgår i dialog med ledelsen af Krisecentret.

Bestyrelsens kendetegn er objektivitet og friskt perspektiv. Den står for et aktivt kontinuerligt engagement med en bred sammensætning af forskellige faglige kompetencer, der er med til at sikre netværksdannelse – inddragelse af og udveksling med lokale og andre eksterne interessenter og samarbejdspartnere

Samarbejde med Foreningen MEDUSA – ET LIV UDEN VOLD 

Holbæk Krisecenter Medusa har et tæt samarbejde med Foreningen Medusa, som vi også er naboer til. Medusa tilbyder gratis og anonym rådgivning, uden ventetid, til kvinder udsat for vold samt deres pårørende. Dertil kommer yderligere tilbud om netværksgrupper og forskellige aktiviteter, der har til formål at udbrede viden om vold.

Hvor Holbæk Krisecenter Medusa henvender sig til voldsramte kvinder, der ønsker ophold på et krisecenter, henvender Foreningen Medusa sig til kvinder, der ikke har behov for et ophold, men stadig har behov for støtte til et liv uden vold.

Foreningen Medusas har tilbud i form af rådgivning og netværksgrupper, og bestræber sig på at nå kvinderne så tidligt som muligt, før volden accelererer, så behov for mere indgribende tiltag derved forebygges.

Kvinder, der har haft ophold på et krisecenter eller er kommet væk fra volden, men som har brug for opfølgende støtte, kan dog stadig gøre brug og få gavn af Medusas tilbud, da tilbuddene om rådgivning og netværksgrupper også kan bruges sideløbende med krisecentrets efterværn.

Få besøg af Medusa! 

Medusa tilbyder at komme ud og holde skræddersyede oplæg for små og store grupper, på arbejdspladser eller for interesseorganisationer eller lign.

Medusas hjemmeside

På deres hjemmeside kan du blandt andet læse mere om foreningens historie og de forskellige tilbud, og du kan se, hvordan du bliver frivillig i foreningen.