Personalet på Holbæk Krisecenter

  • 1 leder
  • 1 souschef
  • 2 psykologer
  • 4 socialrådgivere
  • 4 pædagogiske vejledere
  • 1 efterværnsmedarbejder
  • 1 administrativ medarbejder
  • 1 pedel
  • 2 husassistenter
  • 1 have-/værkstedsterapeut

Holbæk Krisecenter lægger vægt på, at alle medarbejdere har en grundlæggende viden om vold og voldens skadevirkninger. Det betyder, at alle undervises i Foreningen Medusa’s frivillig-uddannelse om volden og voldens følger samt kommunikation.

Alt fagpersonale får desuden løbende relevante efteruddannelser.

Foruden det faste personale har Holbæk Krisecenter socialrådgiverstuderende i praktik.

Den daglige ledelse varetages af leder Gitte Olin Larsen samt souschef Eva Jensen

Bestyrelsen

Fonden for Holbæk Krisecenter Medusa ledes overordnet af en bestyrelse, der består af syv medlemmer. Den er bredt sammensat ud fra kompetencer som fremmer formålet samt lokal forankring.

Bestyrelsen består af følgende syv medlemmer:

Lise Krogh Løvschal, formand
Allan Andersen, næstformand
Lone Backs
Karen Wung-Sung
Peter Sørensen
Lene Holmgaard
Agnete Dreier

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at HKM ledes økonomisk forsvarligt og at vedtægter er tilpasset lovgivning og finansieringsgrundlag. Bestyrelsen udstikker de overordnede rammer og retningslinjer, samt yder sparring og indgår i dialog med ledelsen af Krisecentret.

Bestyrelsens kendetegn er objektivitet og friskt perspektiv. Den står for et aktivt kontinuerligt engagement med en bred sammensætning af forskellige faglige kompetencer, der er med til at sikre netværksdannelse – inddragelse af og udveksling med lokale og andre eksterne interessenter og samarbejdspartnere

Samarbejde med Foreningen MEDUSA – ET LIV UDEN VOLD

Holbæk Krisecenter Medusa har et tæt samarbejde med Foreningen Medusa, som vi også er naboer til. Medusa tilbyder bl.a. gratis og anonym rådgivning, uden ventetid, til kvinder udsat for vold samt deres pårørende. Dertil kommer yderligere tilbud om netværksgrupper, efterværn og forskellige aktiviteter, der har til formål at udbrede viden om vold.

Få besøg af Medusa!

Medusa tilbyder at komme ud og holde skræddersyede oplæg for små og store grupper, på arbejdspladser eller for interesseorganisationer eller lign.

Medusas hjemmeside

På deres hjemmeside kan du blandt andet læse mere om foreningens historie og de forskellige tilbud, og du kan se, hvordan du bliver frivillig i foreningen.