Print Friendly, PDF & Email

Om opholdet på Holbæk Krisecenter

Kvinder

På Holbæk Krisecenter Medusa kan du og din børn:

 • Bo i trygge rammer væk fra vold og trusler
 • Få støtte og vejledning fra din kontaktperson
 • Dele erfaringer I et fællesskab med andre kvinder, der har levet med vold
 • Få hjælp til akutte problemer
 • Få samtaler hos vores psykolog
 • Få samtaler om børn hos vores børne-kontaktpersoner
 • Få opbakning til nye beslutninger
 • Ved udflytning tilbydes efterværn (læs mere under: Efter opholdet)

 Børn

Børn, der bor på Holbæk Krisecenter har ret til:

 • At vide, hvad et krisecenter og vold er
 • At vide, hvorfor de er på krisecenter
 • At tale med en psykolog
 • At vide, at et liv uden vold er de voksnes ansvar
 • Samtale med en børnekontakt-person sammen med/eller uden mor

Ved ankomsten til krisecentret vurderer vi din sikkerhed, og vi vejleder dig i sikker adfærd. Både du og dine børn får en kontaktperson under opholdet, så vi sammen kan sørge for, at du og dine børn får det bedst mulige ud af den periode, I er her. Et opholds længde kan variere fra et par dage til flere måneder eller længere om nødvendigt. Opholdet er frivilligt, og du kan til enhver tid afbryde opholdet, hvis du ønsker det. Normalt skal du oplyse dit navn, når du søger ophold hos os, men der er mulighed for at bo her anonymt under særlige omstændigheder. Det oplyser vi dig nærmere om, hvis det er relevant. Under opholdet får du rådgivning og vejledning om din situation. Vi hjælper dig med kontakt til kommunale sagsbehandlere og med at få overblik over din situation, herunder bolig og økonomi. Vi tilbyder samtaler om volden og konsekvenserne ved at leve med vold og trusler.