Etablering og formål

I 2007 blev Foreningen Medusa blev oprettet til støtte for kvinder udsat for vold i Holbæk og Odsherred kommuner. Foreningen er baseret på frivillig arbejdskraft og er stiftet for at forebygge partnervold og for at støtte kvinder under og efter voldens indtrædelse.

Fonden Holbæk Krisecenter Medusa blev stiftet 20. maj 2014 af Foreningen Medusa. Fondens formål opnås gennem drift af et krisecenter for kvinder, der er eller har været udsat for partnervold samt andre aktiviteter, der kan opfylde det overordnede formål.

Krisecentret åbnede i august 2014 og er centralt beliggende i Holbæk med 5 minutters gang til stationen, butikscentrum og sygehus. Krisecentret har plads til 15 kvinder samt medfølgende børn.

Krisecentret tilbyder midlertidigt ophold til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie eller samlivsformer efter Servicelovens § 109. Kvinderne kan være ledsaget af deres børn.

Holbæk Krisecenter Medusa – opgave og værdier

Krisecenteret tilbyder sikkerhed, omsorg og voldsfaglig kvalificeret krisehjælp i forhold til de overgreb, som kvinderne har været udsat for. Vores værdigrundlag baserer sig på empowerment.
Det betyder, at krisecenteret anser det som sin grundlæggende opgave at understøtte beboernes egne ressourcer og evner til aktivt at skabe forandringer i forhold til egne ønsker og fremtidsforestillinger. Målsætningen er, at kvinden genvinder et godt og trygt liv efter volden, både for sig kvinden selv og for evt. børn.

Alle pædagogiske overvejelser og metoder tager afsæt i krisecenterets værdigrundlag med respekt for beboernes ret til at træffe egne beslutninger, samt respekt og rummelighed for kvindernes forskellige kulturelle baggrund og værdisæt.