Print Friendly, PDF & Email

Om vold
Nyttige links og telefonnumre:

Foreningen Medusa:
www.etlivudenvold.dk eller på telefon 28768776 (hverdage mellem 10 og 16)

LOKK:
Holbæk Krisecenter Medusa er medlem af Landsorganisationen af Kvindekrisecentre i Danmark. På LOKKs hjemmeside www.lokk.dk kan du blandt find andet en liste over samtlige af landets krisecentre. Du kan også ringe til LOKKs døgnåbne hotline på 70203082 eller på 70277666, der henvender sig særligt til etniske unge.
Om voldsramte mødre og børn

Mødrehjælpen:
Mødrehjælpen er en socialhumanitær organisation, der rådgiver og støtter gravide og børnefamilier i en svær situation.
www.moedrehjaelpen.dk eller Mødrehjælpens familie-linje: 70111212.

Børns Vilkår:
Børns Vilkår er en privat, humanitær og politisk uafhængig organisation, der taler og kæmper børnenes sag. Den driver bl.a. Børnetelefonen, der tilbyder anonym rådgivning.

www.bornsvilkar.dk
 eller Børnetelefonen: 116 111. 

Bryd Tavsheden:
Bryd Tavsheden er en forening baseret på frivilligt arbejde, hvis formål er aktiv forebyggelse af vold i familien og mellem kærester.
www.brydtavsheden.dk eller telefonrådgivning: 20670506 
www.vidensportal.dk/temaer/boern-der-oplever-vold
www.socialstyrelsen.dk/voksne/vold-i-naere-relationer/viden-om-vold.

Dansk Stalking Center:
Videns-, rådgivnings- og behandlingscenter åbnet af Dansk Anti-Stalking Forening.
www.danskstalkingcenter.dk eller telefonrådgivning: 25177374. 

Dialog mod vold (Behandlingstilbud til voldsudøveren):
Landsdækkende behandlingstilbud til voldsramte familier med afdelinger i København, Aarhus og Odense. www.dialogmodvold.dk.

Om kærestevold
Informationshjemmeside om blandt andet kærestevold. Yder ikke rådgivning, men fungerer som vejviser til behandlingstilbud og ydelser  www.ditforhold.dk.

Er du kvinde og hjemløs?
De hjemløses landsorganisation SANDs kvindenetværk for tidligere og nuværende hjemløse kvinder.
Læs om kvindenetværket i SAND på: http://www.sandudvalg.dk/kvindenetværk.

Andre links:
Joan Søstrene:
Kvindepolitisk forening, der blandt andet yder støtte til voldsudsatte kvinder via rådgivning og oplysningsarbejde.
www.joan-soestrene.dk eller telefonrådgivning på 33147484.

Vold mod Kvinder:
Informationsside under Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling
www.voldmodkvinder.dk eller telefonrådgivning døgnet rundt på 70203082

Vold mod udenlandske kvinder:

Selvstændig landsdækkende rådgivning for voldsudsatte kvinder med udenlandsk baggrund
www.vold-mod-udenlandske-kvinder.dk eller telefonrådgivning på 26223611

Landsforeningen for voldsramte kvinder
www.voldsramtekvinder.dk eller telefonrådgivning døgnet rundt på 70203082

 

Indvandrer Kvindecentret:
www.i-kc.dk eller telefon 35396985
Privat medlemsbaseret forening på Nørrebro, der arbejder for empowerment og inklusion af socialt udsatte etniske minoritetskvinder og deres familier. Tilbyder både rådgivning og netværkscafeer.

Exitcirklen:
Samtalegrupper for mennesker der er udsat for psykisk vold, social kontrol og religiøs social kontrol.
www.exitcirklen.dk eller telefon 51700393

Kvinderådgivningen Brunhilde:
Gratis rådgivningstilbud En del af kvindehuset i Gothersgade (København) og fungerer som en selvstændig, ikke-politisk gruppe i huset.
www.kvinderaadgivning.dk eller telefon 22 14 07 75/40 59 88 45 .