Print Friendly, PDF & Email

Historie og værdigrundlag

Etablering
Holbæk Krisecenter Medusa åbnede i august 2014 og er centralt beliggende i Holbæk med 5 minutters gang til stationen, butikscentrum og sygehus. Pt. har krisecentret otte pladser.

Holbæk Krisecenter Medusa drives som en fond og blev stiftet 20. maj 2014 af Foreningen Medusa.
Foreningen Medusa startede i 2009 og tilbyder gratis og anonym rådgivning og støtte til kvinder i Holbæk og Odsherred kommuner, der er eller har været udsat for partnervold.
Foreningen Medusa organiserer den frivillige indsats, som ydes både ambulant i foreningen og i krisecenteret.

Krisecenteret og Foreningen Medusa har et tæt samarbejde omkring tilbud om efterværn for kvinder, der har boet på krisecenteret.

Fondens overordnede formål er at afhjælpe og forebygge partnervold. Fondens formål søges opnået gennem drift af et krisecenter for kvinder, der er eller har været udsat for partnervold samt andre aktiviteter, der kan opfylde det overordnede formål.

 

Holbæk Krisecenter Medusa – opgave og værdier
Krisecentret er en selvejende institution, der tilbyder midlertidigt ophold til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie eller samlivsformer efter Servicelovens § 109. Kvinderne kan være ledsaget af deres børn.
Krisecenterets målsætning er at tilbyde sikkerhed, omsorg og faglig kvalificeret krisehjælp i forhold til de overgreb, som kvinderne har været udsat for.
Der ydes en særlig indsats med henblik på, at styrke kvindens personlige udvikling og muligheder for selvudfoldelse. Krisecenteret har et vigtigt fokus på støtte i forhold til kvindens sociale- og arbejdsmæssige situation.

Krisecenterets målsætning, i forhold til de medfølgende børn, er,

  • at sikre børnenes trivsel under opholdet,
  • at børnene blive hørt i forhold til deres oplevelse af volden og sikre,
  • at de bliver tilbudt hjælp til bearbejdelsen.

En vigtig målsætning for krisecenteret er at støtte kvindens egne ressourcer til at genvinde et godt og trygt liv efter volden, både for sig kvinden selv og for evt. børn.

Krisecentrets værdigrundlag baserer sig på empowerment.
Det betyder, at krisecenteret anser det som sin grundlæggende opgave at

  • understøtte beboernes egne ressourcer, og
  • evner til aktivt at skabe forandringer i forhold til egne ønsker og fremtidsforestillinger.

Alle pædagogiske overvejelser og metoder tager afsæt i krisecenterets værdigrundlag.
Dette betyder i praksis, at alle ansatte udviser respekt for beboernes ret til at træffe egne beslutninger af betydning for beboerens eget liv, og respekt og rummelighed overfor beboernes forskellige kulturelle baggrund og værdisæt.

Den frivillige indsats indgår som en særlig værdi i krisecenterets tilbud. Vi mener, at den almene menneskelighed, som de frivillige tilbyder, har en vigtig betydning for beboernes oplevelse af værdighed.

Læs mere om, hvordan du kan blive frivillig på krisecentret her: http://www.etlivudenvold.dk/index.php/frivillig/giv-en-hand