Print Friendly, PDF & Email

Frivillige i krisecenteret

Krisecentret har tilknyttet ca. 15 frivillige.

Den frivillige indsats indgår som en særlig værdi i krisecentrets tilbud. Den almene menneskelighed, man som frivillig kommer med, har en vigtig betydning for beboernes oplevelse af værdi. Som frivillig hjælper du med at bringe ”almindelighed” og ”hverdagssysler” ind i hverdagen, og på denne måde gøre hverdagen mere normal for beboerne.

Som frivillig gennemgår du en intern uddannelse, hvor du modtager en grundig introduktion til arbejdet på krisecentret, og først herefter begynder du at indgå i hverdagen. Du skal regne med at bruge 4-6 timer om ugen, nogle af timerne i krisecentret og nogle af timerne til møder i foreningen, supervision osv. Timerne ligger primært i eftermiddagstimerne, om aftenen, i weekenden eller på helligdage.

Som frivillig på krisecentret kan du varetage forskellige opgaver. Det kan blandt andet være som:

  • “Hyggespreder” og hjælp til kvinderne ift. at gøre hverdagen i krisecentret lettere
  • Telefonvagt (at passe krisecentrets vagttelefon om aftenen og i weekender)
  • “Fremmøde”-gruppen (hvis politiet eller andre henvender sig, og en kvinde skal ind på krisecentret udenfor normal åbningstid, møder én frivillig fra fremmøde-gruppen op og sørger for, at kvinden og evt. børn bliver installeret)
  • Være en del af børnegruppen. Som frivillig i børnegruppen laver man forskellige aktiviteter med børnene på fastlagte tidspunkter.
  • En del af fællesmad-gruppen, der står for at lave aftensmad sammen med kvinderne én gang om ugen.
  • Praktiske opgaver på krisecentret som eksempelvis klargøring af værelser, at gå i haven med kvinderne og børnene eller arrangere ture eller lignende i forbindelse med jul osv.

 Som frivillig har man tavshedspligt.

 Læs mere om, hvordan du bliver frivillig i krisecentret på http://www.etlivudenvold.dk/index.php/frivillig/giv-en-hand